Förslag på nya åtgärder i kampen för en tryggare spelmarknad

Av Lotta
Publicerad 27/12/2022

Regeringen vill kunna stänga ute olagliga aktörer från den svenska spelmarknaden och förhindra matchfixning. En proposition med förslag om hur detta ska kunna uppnås har därför lämnats till riksdagen. Syftet är att säkerställa en både sund och säker spelmarknad.

Brottsbekämpning och ökat skydd

Regeringen och Spelinspektionen vill kunna säkerställa en både sund och säker spelmarknad i Sverige och den 15 december överlämnades en proposition till riksdagen med syfte att förhindra oseriösa aktörer att locka till sig svenska spelare. Man vill med förslaget också motverka kriminell matchfixning.

– Genom förslagen tar regeringen viktiga steg i arbetet mot olaglig spelverksamhet och matchfixning, något som bland annat är en intäktskälla för den organiserade brottsligheten. De här förslagen bidrar till att skapa bättre ordning på spelmarknaden, förbättrar brottsbekämpningen och ökar skyddet för svenska konsumenter, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) i ett pressmeddelande på regeringens hemsida.

Kan tvingas lämna ut personuppgifter

Den nya propositionen föreslår bland annat följande åtgärder:

  • Regeringen ska kunna bestämma vilka uppgifter som betaltjänstleverantörer får lämna ut. Detta för att effektivare kunna blockera olicensierat spel.
  • Spelinspektionen ska, under dold identitet, kunna köpa speltjänster online. Med hjälp av dessa “testköp” ska myndigheten lättare kunna kontrollera att licenskrav och främjandeförbud efterlevs.
  • Spelbolag och idrottsförbund ska få större möjligheter att behandla personuppgifter för att bättre kunna motverka matchfixning.
  • Vid en utredning om brott i samband med spel, ska spelbolag vara skyldiga att lämna ut personuppgifter till polisen. Läs mer om ett annat förslag som lagt fram om att använda personuppgifter i syfte att motverka spelmissbruk här.

Fortsatt arbete för en tryggare och sundare spelmarknad

Spelmarknaden globalt som lokalt, omsätter stora pengar i hög hastighet. I Sverige infördes 2019 en ny spellag som innebär att alla spelföretag som verkar på den svenska spelmarknaden ska ha svensk spellicens.
Licensen ställer höga krav på spelföretagen och kostar också en hel del. Anledningen till licenskravet var att man ville kunna erbjuda svenska spelare en mer hälsosam och trygg spelmarknad med tydliga krav och skyldigheter på spelbolagen att erbjuda säkra tjänster verktyg för ett mer ansvarsfullt spel.

Och visst har förutsättningarna och säkerheten för spelare blivit bättre, men licensen till trots så väljer en del svenska spelare att ändå spela hos olicensierade företag och matchfixning är fortfarande förekommande i landet.
Med det nya lagförslaget hoppas man nu kunna stänga ute olicensierade aktörer och ytterligare, och mer effektivt, kunna motverka matchfixning.

Om riksdagen klubbar lagändringarna så föreslås det att de ska börja gälla från och med den 1 juli 2024.