Spelinspektionen

Spelinspektionen - ser til så den svenska spellagen efterföljs

Casinokollen presenterar i denna artikel Spelinspektionen, deras huvudsakliga uppdrag utifrån svensk spellag och hur deras organisation är uppbyggd. Häng på och ta reda på mer om Spelinspektionen!

Den svenska spelmyndigheten

Det finns en myndighet i Sverige som säkerställer att lotterier, casinospel och annan spelverksamhet utövas allt enligt lag, säkert och tillförlitligt.  Denna myndighet kallas Spelinspektionen. Tidigare hette myndigheten Lotteriinspektionen spelinspektionen men bytte namn när den nya spellagen trädde i kraft den 1 januari 2019. 

Kort om Spelinspektionen

Spelinspektionen är kort och gott Sveriges förvaltningsmyndighet gällande frågor om och tillsyn av spel och lotterier. Det tidigare namnet Lotteriinspektionen ändrades alltså enligt ett riksdagsbeslut 2018, då beslutet behandlade en ny spellag som innebar utökat ansvar för myndigheten.

Myndigheten har sitt kontor i Strängnäs och där arbetar i dagsläget runt 60 personer. Man har även ett 50-tal konsulter vars uppgifter är att kontrollera att allt spel sker på rätt sätt och att ingen olaglig spelverksamhet förekommer.

Myndigheten leds idag av en styrelse som utses av regeringen med nuvarande civilminister Ardalan Shekarabi (S) i spetsen. Ytterst ansvarig för den svenska spelmyndigheten är Camilla Rosenberg som har varit Spelinspektionens generaldirektör sedan hösten 2017. Hon har regeringens förtroende att leda Spelinspektionen i des arbete åtminstone fram till den 31 oktober 2024.

Spelinspektionens styrelse

Per Håkansson, ordförande
Ledamöter: Håkan Wall, Madelaine Tunudd, Pia Heyman, Patrik Oscarsson, Andreas Prochazka, Camilla Rosenberg.

Spelinspektionen – vad gör de egentligen?

Ja, så vad exakt gör då denna myndighet av svenska spel? Jo, Spelinspektionen har i uppdrag att följa och underrätta regeringen om utvecklingen på spel- och lotterimarknaden samt bistå regeringen med underlag som behövs inom spelområdet, bidra till att öka den allmänna kännedomen om spel- och lotterilagstiftningen och arbeta för en sund utveckling inom tillsynsområdet. Man delar även ut tillstånd för lotterier och prövar frågor om typgodkännande av olika lotteri och spel.

Spelinspektionen har i huvudsak tre ansvarsområden utifrån mål, uppdrag och uppgifter:

Spelinspektionens mål

 • Det huvudsakliga målet är en sund och trygg spelmarknad där efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade former och där det finns ett socialt skyddsnät.

Spelinspektionens uppdrag

 • Bevaka konsumenternas intressen och arbeta för att minska riskerna för de sociala skador som spelande kan medföra.
 • Arbeta för en sund och säker spelmarknad.
 • Bidra till att utbudet av olagliga spel och lotterier minskar.

Spelinspektionens uppgifter

 • Ge tillstånd till allt licensierat spel om pengar i Sverige.
 • Ha det övergripande ansvaret för kontroll av all spel- och lotteriverksamhet.
 • Utbilda och informera om lagstiftningen som rör spel och lotterier.
 • Informera regeringen kontinuerligt om hur spelmarknaden utvecklas både i Sverige och utomlands.

Utfärdar olika licenser

Här nedan listar de de olika licenser som Spelinspektionen, utifrån den svenska spellagen, godkänner och utfärdar:

 • Statligt spel
 • Kommersiellt onlinespel
 • Vadhållning
 • Spel för allmännyttiga ändamål
 • Landbaserat kommersiellt spel
 • Spel på fartyg i internationell trafik

Du kan läsa mer om denna myndighet; vilka de är och vad de gör på deras hemsida.

Nya spellagen – vad innebär den och hur erhålls den?

Tidigare rådde det spelmonopol i vårt avlånga land, men det avskaffades i och med den nya spellagen för att ersättas med ett licenssystem (2019). Detta öppnade då upp den svenska spelmarknaden för spelbolag baserade i utlandet som kunde konkurrera om de svenska kunderna på samma villkor som statliga Svenska Spel och ATG.

Här kan du läsa mer om:
Den svenska spellicensen
Den svenska spellagen

Licensierade svenska casinon

Sedan den 1 januari 2019, i och den nya regleringen, så har cirka 80 spelbolag och totalt runt 120 olika varumärken beviljats licenser av Spelinspektionen. Se alla spelbolag och spelsajter med svensk licens här. 

Spelinspektionen kontaktinfo

Som vi nämnt tidigare i artikeln så har Spelinspektionen sitt kontor i Strängnäs, i Mälardalen. Skulle du vilja komma i kontakt med dem så kan du nå dem med hjälp av följande kontaktinfo:

E-post[email protected]
Telefon: 0152-650 100 (mellan kl. 10-12 och 13-15)
Besöksadress: Finningevägen 54 B
Postadress: Box 199, 645 23  STRÄNGNÄS

FAQ

Det är den svenska spelmyndigheten som i kort har i uppdrag att följa och underrätta regeringen om utvecklingen på spel- och lotterimarknaden samt bistå regeringen med underlag som behövs inom spelområdet.
Det gör alltså Spelinspektionen som också ser till så alla krav även i fortsättningen efterföljs.
Även det är del av Spelinspektionens uppdrag, där spelmyndigheten utövar tillsyn under spellagen.