Förslag om att använda personuppgifter för att motverka spelmissbruk

Av Lotta
Publicerad 14/12/2022

Förra veckan presenterades ett förslag att om att spelbolag ska få ökade möjligheter att kunna hantera personuppgifter i syfte att motverka spelproblem.

– Genom förslaget kan vi säkerställa ett starkt konsumentskydd på spelmarknaden och bättre hjälpa dem som behöver komma ur ett spelmissbruk, säger Niklas Wykman, finansmarknadsminister.

Niklas Wykman (M)

God kännedom om kunderna

Promemorians förslag har enligt ministern tagits fram efter en uppföljning av Statskontoret där de anser att spelbolag måste ha god kännedom om sina kunder i syfte att bättre kunna hjälpa dem och motverka ett begynnande eller pågående spelmissbruk.

Det är därför av stor vikt för svenska spelbolag att ha god kännedom om sina spelare för att fullt kunna ta det ansvar de har enligt den svenska spellagen.

Skydda spelarna

Spelbolagen i Sverige har sedan tidigare rätt att hantera vissa personuppgifter inom omsorgsplikten. Detta för att kunna skydda sina kunder mot överdrivet spelande. Vad man nu vill göra är att komplettera den rätten så att man även ska kunna använda personuppgifter från spelarprofiler och spelares spelbeteende; kunna analysera deras hälsa och ekonomi. Kunskaperna om kunderna gör att man lättare ska kunna sätta in nödvändiga åtgärder för att skydda dem och motverka spelproblem.

Syftet är att inte bara att kunna hjälpa de med grav spelproblematik utan även att kunna fånga upp ett begynnande problem och tidigt sätta stopp för det.

Enligt förslaget bör lagändringarna träda i kraft den 1 januari 2024.