Spelinspektionen utdelar böter på totalt 18,2 miljoner till tre svenska spelbolag

Av Isabella
Publicerad 25/11/2022

Spelbolagen ATG, Spooniker Ltd och PinBet ska sammanslaget betala 18,9 miljoner i böter, detta efter att Spelinspektionen synat brister i bolagen när det gäller arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Bolagens arbete med penningtvätt synades

Under hösten 2021 inledde Spelinspektionen tillsyn där de tre bolagen granskades separat. Granskningarna gällde spelbolagens arbete med penningtvätt och hur de säkerställer tillräcklig kännedom om sina kunder. 

Utöver det omfattade granskningen även interna rutiner och riktlinjer, samt hur bolagen hanterar kundens riskprofil. 

Har brustit i sitt arbete

Nu rapporterar Spelinspektionen att såväl PinBet, ATG och Spooniker brustit i sitt arbete. Företagen har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att kunna bedöma risken för att deras verksamhet utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. 

”Bristerna anses allvarliga”

Bristerna är så pass allvarliga, enligt Spelinspektionen, att bolagen nu får en varning samt en sanktionsavgift. 

PinBet får 2 miljoner kronor i böter, Spooniker 10,2 milljoner samt 6 miljoner för ATG. 

Företagens spelsidor

  • Spooniker Ltd – mariabingo.se, mariacasino.se, storspelare.se, unibet.se samt bingo.se
  • ATG – atg.se, atg.tillsammans.se
  • PinBet Ltd – pinnacle.se, pinnaclesport.se