Nytt initiativ i kampen mot spelmissbruk

Av Johanna Gullberg
Publicerad 30/10/2022

I Sverige älskar vi att spela för pengar! Det skänker oss tillfällig underhållning och lite extra spänning i tillvaron. Dessvärre kommer det i vissa fall med ett alldeles för högt pris. När spel övergår från att vara underhållning till att bli ett destruktivt missbruk gås hela poängen förlorad. Vad kan göras för att stoppa detta? Det är frågan som de tre största svenska speloperatörerna nu går samman för att gräva djupare i.

Hur kan vi skapa en mer hälsosam spelmarknad?

I Sverige uppger mer än 50% av befolkningen att de spelar om pengar, det är en mycket hög andel. Vi är ett spelbenäget folk och dessvärre följer därmed även en trend av destruktivt spelmissbruk som ibland får väldigt allvarliga följder.

Vad kan göras för att hjälpa befolkningen att kunna fortsätta njuta av spel som underhållning, utan att hamna i farozonen? Detta har våra tre största speloperatörer, ATG, Svenska Spel och Kindred, nu gått samma för att ta reda på. 

Insamling och analys av information

Tillsammans står ATG, Svenska Spel och Kindred för över 50% av allt reglerat spel i Sverige, så det är en tung trio. De tre uppmanar övriga speloperatörer att följa med i initiativet och ta sin del av ansvaret. 

Det gemensamma beslutet går ut på att samla in information om svenskarna spelbeteende utifrån fyra frågeställningar. Resultaten ska samlas in på halvårsbasis och sedan presenteras separat av var och en av speloperatörerna.

De fyra frågeställningarna

De fyra frågeställningarna som data kommer att samlas in rörande är:

  • Hur många spelare kontaktas efter upptäckt om problematiskt spelande?
  • Vilka blir effekterna av spelare som minskar sitt spelande i proaktivt syfte?
  • Till vilken grad drar de kontaktade spelarna ner på sitt spelande?
  • Hur många av de kontaktade spelarna väljer att utesluta sig helt från vidare spel?

De psykologiska drivkrafterna är en viktig nyckel

Forskning inom spelmissbruk bedrivs redan och det är de bakomliggande psykologiska drivkrafterna som är av störst intresse. Vad är det som skiljer en spelare som klarar av att spela ansvarsfullt och balanserat i underhållningssyfte mot en spelare som förlorar kontrollen och glider in i destruktiva spelvanor?

Ju mer fakta som samlas in kring spelarna och deras vanor, desto lättare blir det att motverka spelmissbruk genom allt från mänsklig kontakt till teknologi och regelverk.

“Vi tror att en mer faktabaserad och öppen dialog bidrar till ökat förtroende för vår bransch och gör andra operatörer mer benägna att följa efter.”, menar Henrik Tjärnström, VD för Kindred Group.

Läs mer i Kindred Groups pressmeddelande.

Ett hedervärt initiativ

Drivkraften bakom initiativet handlar om att skapa en hälsosam spelmarknad där ingen ska kunna kapitalisera på ohälsosamt spelande. Man vill i korta ordalag att det inte ska kunna gå att vinna på människors lidande.

Läs gärna mer om det statliga regelverket för spel på Spelinspektionen.se.