Över fyra procent av hela befolkningen har spelproblem

Av Isabella
Publicerad 19/05/2023

I en undersökning som Folkhälsomyndigheten publicerat framkommer det att över fyra procent av befolkningen har någon form av spelproblem. Syftet med undersökningen är att kunna sätta in olika förebyggande åtgärder riktade mot grupperna som berörs.

Fyra procent av befolkningen har någon grad av spelproblem. Det framkommer i en ny undersökning. Problemen förekommer mer i vissa grupper än andra. 

4,3 procent har spelproblem

Undersökningen är gjord med 7 400 personer i åldrarna 16-84 år. 

Den visar att 4,3 procent av befolkningen i Sverige har någon grad av spelproblem samt att problemspelande förekommer i hela befolkningen, men mer i vissa grupper. 

Högre bland män

Enligt undersökningen är problemspelande högre bland män än kvinnor, och vanligare i åldersgruppen 25-44 år. 

Andelen problemspelande är också högre bland dem som spelar under arbetstid eller skoltid och av dem som lider av psykisk påfrestning eller saknar socialt stöd. 

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Swelogs 2021 och totalt njöds 25 786 personer in till undersökningen varav 7 434 valde att besvara enkäten.