Trustly Group bötfälls med 130 miljoner

Av Lotta
Publicerad 07/03/2022

Finansinspektionen har tilldelat Trustly Group en varning samt en sanktioneringsavgift till följd av att betaltjänsten brutit mot flera penningtvättsregler.

Den 22 februari 2022 meddelar Finansinspektionen att Trustly ”inte har uppfyllt centrala delar i penningtvättsregelverket. Bolaget har haft brister i sin allmänna riskbedömning, riskklassificering av kunder, rutiner och riktlinjer för kundkännedom, åtgärder för kundkännedom samt i sin övervakning av kunder.”

“Behöver göra ett grundligt jobb för att motverka penningtvätt.”

Utöver varningen och sanktioneringsavgiften på hela 130 miljoner kronor så föreläggs även betaltjänsten att rätta till sina brister.

FIs inspektion uppdagade att 12 av Trustlys autogirokunder hade rapporterats till Finanspolisen för ”misstänkta aktiviteter eller transaktioner kopplade till spelbolag” och att Trustly i vetskap om detta ändå inte valt att inte göra någon ny riskbedömning av kunderna.

Det gör enligt myndigheten att betaltjänsten brutit mot penningtvättslagen.
”Ett företag som har valt snabbhet och enkelhet som sin affärsidé i spelbranschen behöver göra ett grundligt jobb för att motverka penningtvätt. Så har inte varit fallet när vi har undersökt dem”, skriver FI:s generaldirektör Erik Thedéen.

Korrigerar bristerna

Trustly själva, som är en av de största betalaktörerna inom online casino, säger att de vidtagit och kommer fortsatt att fortsatt vidta relevanta åtgärder för att korrigera bristerna.
FI uppger att de inte har skäl att tro att överträdelserna kommer att upprepas och anser därför en varning och sanktionsavgift vara tillräckligt.
Förra året hade Trustly planer på en börsnotering, planer som skrotades i och med granskningen. Trustlys värde beräknades då ligga på runt 80 miljarder svenska kronor.