Föräldrar behöver kunskap om spel om pengar

Av Isabella
Publicerad 30/12/2022

Föräldrar har en viktig roll när det gäller förebyggandet av spelproblematik bland unga. En ny rapport visar dock att många föräldrar behöver mer kunskap om spel. Hälften har inte pratat med sina barn om spel. Det är även många som har spelat tillsammans med sina barn, trots åldersgränsen på 18 år.

Undersökningen som nu Folkhälsomyndigheten presenterar bygger på intervjuer med 3 000 föräldrar och 3 200 unga, i åldrarna 16-19 år. Resultatet visar att spel om pengar och spelproblem finns i många ungas liv.

14 procent har spelproblem i närheten

14 procent av de unga i undersökningen uppger att de har en person med spelproblem i sin närhet. Resultatet visar också att:

  • 75% har sett spelreklam den senaste veckan
  • 36% har själva spelat om pengar de senaste året
  • 3% har ett problemspelande

Pratar inte om spel

Trots att spel om pengar finns i många ungas vardag uppger hälften av föräldrarna i undersökningen att de aldrig har pratat om spel med sina barn. Många vet inte heller att deras tonåringar har spelat om pengar.

– Föräldrar och andra vuxna som är nära behöver prata med unga om spel om pengar. Både om riskerna med spel, men även om exponeringen för och normaliseringen av spel om pengar. Samtalen borde ske innan det blir problematiskt och konfliktfyllt, säger Jessika Spångberg, utredare på Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

Behov av insatser riktade till föräldrar

Undersökningen pekar på behovet av spelspecifika insatser riktade till föräldrar, bland annat för att minska förekomsten av spelproblem i gruppen och att få föräldrar att se över sina spelvanor. Det gäller speciellt vanor som inkluderar deras barn. Föräldrar behöver också bli medvetna om vikten av att diskutera spel om pengar med sina barn. Ungas spelande sker ofta i hemmet och föräldrarna behöver bidra till att upprätthålla gällande åldersgränser.