Fler söker hjälp för spelberoende

Av Lotta
Publicerad 19/12/2022

Fler människor söker hjälp för spelberoende under 2022, visar en rapport från Spelfriheten, en öppenvårdsbehandling. Majoriteten av sökande är unga män som spelar nätcasino och sportspel.

Spelfriheten har baserat sin rapport på personer som sökt hjälp av dem via alla deras olika kontaktkanaler så som mejl, chatt, helpline, självhjälpsmöten och sociala medier. Rapporten visar på en markant ökning under hela 2022, en ökning som peakat under fotbolls-VM.

Framför allt unga killar och män

Adam Kirstein Reuterswärd, marknadskoordinator på Spelfriheten, belyser den tydliga trenden i samband med fotbolls-VM som drog igång i november 2022, och att framför allt många unga killar och män ”tappat kontrollen helt” vilket fått stora konsekvenser.
Nedan en sammanställning av antalet hjälpsökande under kvartalen 2022 jämfört med 2021:

  • Q1  –  Antal hjälpsökande 2022: 2 604 (antal hjälpsökande 2021: 1 748)
  • Q2  –  Antal hjälpsökande 2022: 2 736  (antal hjälpsökande 2021: 2 049)
  • Q3  –  Antal hjälpsökande 2022: 2 835 (antal hjälpsökande 2021: 2 265)
  • Q4  –  Antal hjälpsökande hittills t.o.m. 13/12 2022: 2 811 (antal hjälpsökande 2021: 2 326)

Marknadsföring och mer prat om sport

–  Massiv marknadsföring i kombination med att ens omgivning börjar prata mer öppet om sina spel gör det lättare att lura sig själv. Flera som har ringt in till oss och berättat att minnen från storvinster från tidigare VM turneringar letat sig in i huvudet och några dagar senare har återfallet varit ett faktum. Detta visar vikten av att ha ett dagligt program som hjälper till att hålla garden uppe. En livslång sjukdom kräver livslånga åtgärder, säger Adam på Spelfriheten.

Ökning av minderåriga spelare

Rapporten visar att majoriteten av de som söker hjälp är män som spelat på nätcasino och sportspel och att genomsnittsåldern ligger på runt 30 år.

Samtidigt som Spelfriheten rapporterar om ökningen av hjälpsökande för spelberoende så rapporterar Folkhälsomyndigheten om en ökning av minderåriga spelare, främst bland pojkar.

CAN:s (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) nationella undersökning 2022 visar att spel om pengar fortsätter öka bland unga i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet samt att spel för 100 kronor eller mer den senaste månaden ökat markant framför allt bland killar.

Man har sett en ökning från 2019 fram till nu och enligt uppgifterna fån CAN så beräknas nu 25 procent av killar i årskurs 9 (20 procent under 2019) ha spelat om pengar under 2022 och sammanlagt runt 9 procent av tjejer (jämfört med 5 procent under 2019).

Fler börjar spela på gymnasiet

I årskurs 2 på gymnasiet beräknas runt 34 procent av killarna ha spelat för pengar under året (under 2019 var det 27 procent) och 10 procent av tjejerna (2019 var det 4 procent).

CAN:s årliga undersökning visar att det skiljer sig rejält mellan killar och tjejer när det handlar om spel om pengar. Bland tillfrågade gymnasieelever så var andelen killar tre gånger större än tjejer som spelat det senaste året . Att ha spelat för mer än 100 kronor under den senaste månaden samt att ha ett ”riskabelt spelande” visade sig nästan nio gånger vanligare bland killarna på gymnasiet än bland tjejerna.

Källa: Folkhälsomyndigheten